Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Slide
Slide
Slide
Slide

За нас

През 2007г. с подкрепата на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество се реализира проект „ Подготовка на територията на общините Чепеларе, Баните и Лъки за работа по ПРСР (2007-2013)” съвместно с Фондация за реформа в местното самоуправеление.
25 May 2022 Новини | Comments Off

30 години ЛИДЕР в ЕС

30 години ЛИДЕР в ЕС

Екипът на МИГ Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе взе участие в международна конференция и изложение „30 години ЛИДЕР в ЕС“, организирана от Министерство на земеделието в периода 10 – 12 май. Официалното откриване на събитието бе на 10 май 2022 година. Над 400 участници се включиха в конференцията, като сред тях бяха министърът на земеделието […]

Прочетете повече ...

18 May 2022 Новини | Comments Off

НОВО КЛАСИРАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА Номер: BG06RDNP001-19.206 на МИГ “Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе – мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

НОВО КЛАСИРАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА  Номер: BG06RDNP001-19.206 на  МИГ “Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе – мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

На 16.05.2022 година е получено писмо за оттегляне на проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.206 на  МИГ “Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе – мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”. Направено е ново класиране на проектните предложения преминали етап на оценка за административно съответствие и допустимост. Резултатите са публикувани на 17.05.2022 година. Прилагаме списък на одобрените проектни […]

Прочетете повече ...

09 May 2022 Новини | Comments Off

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „Местна инициативна група „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе“ ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „Местна инициативна група „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе“ ЗА СВИКВАНЕ НА  ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание чл. 28, ал. 1 от Устава на сдружението, чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Решение на УС по протокол от 28.04.2022г., Управителният съвет  свиква заседание на Общо събрание на сдружение „Местна инициативна група „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе“, на 10.06.2022 г., от 09.30 часа в залата на НЧ „Родопска искра 1880“ в гр.Чепеларе, ул. […]

Прочетете повече ...

29 Mar 2022 Новини | Comments Off

Удължен краен срок за прием на проектни предложения

Удължен краен срок за  прием на проектни предложения

По мярка 8.6- „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” С решение на Управителен съвет на МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе е направена следната промяна: От:  Краен срок за подаване на проектни предложения: 23:59 часа на 30.03.2022 година На:  Краен срок за подаване на проектни предложения: 23:59 часа на 30.05.2022 […]

Прочетете повече ...

16 Feb 2022 Новини | Comments Off

Община Лъки подписа още един договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ „Преспа“

Община Лъки подписа още един договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ „Преспа“

На 03.02.2022 година Кметът на община Лъки господин Валентин Симеонов  подписа административния договор № BG06RDNP001-19.287-0001-C01 по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ Наименованието на одобрения проект е „Погледни в миналото, запази за бъдещето“. Сключеният административен договор е на стойност  24 273,00 […]

Прочетете повече ...