Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  // Разглеждащи мнения в ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

26 Feb ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА | Comments Off

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Прочетете повече ...

31 May ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА | Comments Off

Обобщена информация до АОП по чл.230 от ЗОП за 2021 година

Обобщена информация до АОП по чл.230 от ЗОП за 2021 година

Прочетете повече ...

30 May ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА | Comments Off

СПИСЪК НА ПЛАНИРАНИ, В ПРОЦЕС НА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗТОЧНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ/

СПИСЪК НА ПЛАНИРАНИ, В ПРОЦЕС НА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗТОЧНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ/

 

Прочетете повече ...

01 Apr ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА | Comments Off

Обобщена информация до АОП по чл.230 от ЗОП за 2020 година

Обобщена информация до АОП по чл.230 от ЗОП за 2020 година

Прочетете повече ...

16 Feb ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА | Comments Off

Списък 2 за 2020 год

Списък 2 за 2020 год

СПИСЪК НА ПЛАНИРАНИ, В ПРОЦЕС НА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗТОЧНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ   БЕНЕФИЦИЕНТ:СНЦ „Местна инициативна група „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе“

Прочетете повече ...