Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  // Разглеждащи мнения в ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

16 Feb ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА | Comments Off

Списък 2 за 2020 год

Списък 2 за 2020 год

СПИСЪК НА ПЛАНИРАНИ, В ПРОЦЕС НА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗТОЧНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ   БЕНЕФИЦИЕНТ:СНЦ „Местна инициативна група „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе“

Прочетете повече ...

12 May ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА | Comments Off

Списък 2 2019 г. 2020 г.

Списък 2 2019 г. 2020 г.

СПИСЪК НА ПЛАНИРАНИ, В ПРОЦЕС НА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗТОЧНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ

Прочетете повече ...

02 Oct ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА | Comments Off

Списък 2 за периода 01.01.2019-30.06.2019 г.

Списък 2 за периода 01.01.2019-30.06.2019 г.

Прочетете повече ...

13 Mar ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА | Comments Off

Списък 2 за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 год.

Списък 2 за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 год.

списъка може да изтеглите от тук

Прочетете повече ...

03 Sep ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА | Comments Off

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ С ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА МИГ „ПРЕСПА – ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ” ЗА 2018 ГОД.

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ С ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА МИГ „ПРЕСПА – ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ” ЗА 2018 ГОД.

Прочетете повече ...