Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  // Разглеждащи мнения в ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

01 Apr ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА | Comments Off

Обобщена информация до АОП по чл.230 от ЗОП за 2020 година

Обобщена информация до АОП по чл.230 от ЗОП за 2020 година

Прочетете повече ...

16 Feb ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА | Comments Off

Списък 2 за 2020 год

Списък 2 за 2020 год

СПИСЪК НА ПЛАНИРАНИ, В ПРОЦЕС НА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗТОЧНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ   БЕНЕФИЦИЕНТ:СНЦ „Местна инициативна група „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе“

Прочетете повече ...

12 May ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА | Comments Off

Списък 2 2019 г. 2020 г.

Списък 2 2019 г. 2020 г.

СПИСЪК НА ПЛАНИРАНИ, В ПРОЦЕС НА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗТОЧНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ

Прочетете повече ...

02 Oct ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА | Comments Off

Списък 2 за периода 01.01.2019-30.06.2019 г.

Списък 2 за периода 01.01.2019-30.06.2019 г.

Прочетете повече ...

13 Mar ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА | Comments Off

Списък 2 за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 год.

Списък 2 за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 год.

списъка може да изтеглите от тук

Прочетете повече ...