Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

База данни – Чепеларе

Фирми Чепеларе

СекторФирмаАдрес
Селско ловно и горско стопанство Рибно стопанствоЕТ 'МИМИ-83 - ЗЛАТКА БОЗЕВА'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ № 3
Селско ловно и горско стопанство Рибно стопанствоЕТ 'ВАНЦЕТИ - ИВАН ДАФОВ'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. ЗДРАВЕЦ № 21
Селско ловно и горско стопанство Рибно стопанство'ПЕРСЕНК' АДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ С.ХВОЙНА П.КОД 4890 УЛ. КАП. ПЕТКО ВОЙВОДА № 2
Селско ловно и горско стопанство Рибно стопанствоДЗЗД 'НОВА ДИМЧОВИЦА'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ С.ЗАБЪРДО П.КОД 4872
Селско ловно и горско стопанство Рибно стопанствоДЗЗД 'АЙДАРИЦА - МАНДРИТЕ'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ С.ЗАБЪРДО П.КОД 4872
Селско ловно и горско стопанство Рибно стопанствоГОРОВЛАДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ 'БОГАТЕВО'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ С.БОГУТЕВО П.КОД 4855
Селско ловно и горско стопанство Рибно стопанствоГОРОВЛАДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ 'ГОРА'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 П.КУТИЯ 14 УЛ. МУРЖОВСКА № 1
Селско ловно и горско стопанство Рибно стопанствоГОРОВЛАДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ - ХАДЖИЙЦАОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА № 8
Селско ловно и горско стопанство Рибно стопанствоГОРОВЛАДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ 'КРИВИЯ БОРУН'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ С.ХВОЙНА П.КОД 4890 УЛ. АЛЕКСАНДЪР С.ПУШКИН № 14
Селско ловно и горско стопанство Рибно стопанствоДЗЗД 'РУСИНА ЕЛА'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 4
Селско ловно и горско стопанство Рибно стопанствоДЗЗД 'КАТЪРГИ'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ С.ОРЕХОВО П.КОД 4877
Селско ловно и горско стопанство Рибно стопанствоГОРОВЛАДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ 'ВАКЪФА'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. КАП.ПЕТКО ВОЙВОДА № 8
Селско ловно и горско стопанство Рибно стопанствоГОРОВЛАДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ 'СВЕТИ ИЛИЯ'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ С.ПРОГЛЕД П.КОД 4871
Селско ловно и горско стопанство Рибно стопанствоГОРОВЛАДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ПАМПОРОВООБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. БЕЛЬОВСКА № 7
Селско ловно и горско стопанство Рибно стопанствоГОРОВЛАДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ 'СВЕТИ ДУХ'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. МУРЖОВСКА № 1А
Селско ловно и горско стопанство Рибно стопанствоГОРОВЛАДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ 'КАРАКУС-2001'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. ПРОФ МИНЧО МАРИНОВ № 8
Селско ловно и горско стопанство Рибно стопанствоДЗЗД 'БЕЛИТЕ ТИКЛИ'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ С.ЗАБЪРДО П.КОД 4872
Селско ловно и горско стопанство Рибно стопанствоГОРОВЛАДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ 'ЗОРНИЦА'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. МУРДЖОВСКА № 1А
Селско ловно и горско стопанство Рибно стопанствоДЗЗД 'ТОПОКЛИ'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. В.ДЕЧЕВ 23 № 23
Селско ловно и горско стопанство Рибно стопанствоГОРОВЛАДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ 'ОСТРИЦА'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. МУРДЖОВСКА № 1А
Селско ловно и горско стопанство Рибно стопанствоГОРОВЛАДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ КАРАЧЕЛЕБИЙЦА-ИНДЖЕКАРОВСКООБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. БЕЛЬОВСКА № 7
Селско ловно и горско стопанство Рибно стопанствоЕТ 'НИК-60 - НЕДЯЛКО КОЛАКСЪЗОВ'ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНА ПЛОВДИВ ГР.ПЛОВДИВ П.КОД 4000 УЛ. БЕЛАСИЦА № 44
Преработваща промишленостЕТ 'ДЕНИС-50-РОСЕНКА ТЕРЗИЙСКА - АЛЕКСАНДЪР ТЕРЗИЙСКИ'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ С.БОГУТЕВО П.КОД 4855
Преработваща промишленостЕТ 'КОСТАДИН ШОПОВ'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. ХАН АСПАРУХ № 5 ЕТ. 9 АП. 44
Преработваща промишленост'ПРЕСТИЖ-СОЛИЩА' ООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 77
Преработваща промишленостЕТ 'ТОНИКИ - МАРИЯНА БЕЛОВОДСКА'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. ЗДРАВЕЦ № 1А
Преработваща промишленост'ВОДОПАД-91' АДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. ВАСИЛ ДЕЧЕВ № 95
Преработваща промишленост'ПРЕСТИЖ-ЧЕПЕЛАРЕ - ООД' ООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. СКИОР БЛ. 5 ЕТ. 4 АП. 17
Преработваща промишленост'РОДОПА-7 Л ООД' ООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. МУРЖОВСКА № 2А
Преработваща промишленостЕТ 'ИВАН КАРТАЛОВ'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ С.ЗАБЪРДО П.КОД 4872
Преработваща промишленост'СЕКВОЯ' ЕООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. ЗДРАВЕЦ № 38
Преработваща промишленостЕТ 'ЦАНКО КАВРЪКОВ'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. ЗОРНИЦА № 27
Преработваща промишленостЕТ 'МАРИНА-64-ВАСИЛ ШОПАРОВ - СЛАВКА ШОПАРОВА'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 57
Преработваща промишленостЕТ 'АГАРТА - КОСТАДИН ПЕТКОВ'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. БОР № 2
Преработваща промишленостЕТ 'АТАНАС КУЗМОВ'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ МАЙ БЛ. АСЕНЕЦ 2
Преработваща промишленост'ЧАМ КОМЕРС' ООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ С.ПРОГЛЕД П.КОД 4871
Преработваща промишленост'ПАМПОРОВО-СКИ' АДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. ЧАЯ № 7
Преработваща промишленост'АКВА - КЮ' ООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ С.ОРЕХОВО П.КОД 4877
Преработваща промишленост'ЧИНОВ' ООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ С.ХВОЙНА П.КОД 4890 УЛ. КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА № 16
Преработваща промишленост'БЕТОН ИНВЕСТ' ООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 124
Преработваща промишленост'КОРЕКТ АДРЕС' ЕООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ МАЙ № 44
Преработваща промишленост'КРИСБО' ЕООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 12
Преработваща промишленост'МЕЧИ ЧАЛ МИЛК' ЕООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. КАП. ПЕТКО ВОЙВОДА № 18
Търговия ремонт на автомобили лични вещи и стоки за домакинствотоГОРОВЛАДЕЛСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ 'ПЕРСЕНК'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ С.ОРЕХОВО П.КОД 4877
Търговия ремонт на автомобили лични вещи и стоки за домакинствотоПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ 'ОБЕДИНЕНИЕ'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ С.ХВОЙНА П.КОД 4890 УЛ. ЗДРАВЕЦ № 3
Търговия ремонт на автомобили лични вещи и стоки за домакинството'САБ ГРУП' ООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ С.ХВОЙНА П.КОД 4890
Търговия ремонт на автомобили лични вещи и стоки за домакинството'ЕКАБЕ' ЕООДОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНА ПЛОВДИВ ГР.ПЛОВДИВ П.КОД 4016 УЛ. ЛУНА № 15
Търговия ремонт на автомобили лични вещи и стоки за домакинствотоЕТ 'ЕЛЕНА КОКУДЕВА'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. ЧЕРНАТИЦА № 21
Търговия ремонт на автомобили лични вещи и стоки за домакинството'СТИЛ 97 ООД' ООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. ИЗГРЕВ № 10
Търговия ремонт на автомобили лични вещи и стоки за домакинствотоВСЕСТРАННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ'НИКОЛКА'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. СПАРТАК № 12А
Търговия ремонт на автомобили лични вещи и стоки за домакинствотоЕТ 'СТАСИ - АНАСТАСИЯ МАЧКЪРСКА'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. КАЛИН КЕХАЯ № 7
Търговия ремонт на автомобили лични вещи и стоки за домакинството'ИТВ ООД' ООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. СТАНЦИОННА № 2
Търговия ремонт на автомобили лични вещи и стоки за домакинствотоЕТ 'АПТЕКА - СТЕФКА МИНКОВА'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. ВАСИЛ ДЕЧЕВ № 33
Търговия ремонт на автомобили лични вещи и стоки за домакинствотоЕТ 'СЕВДА УЗУНОВА'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. НИКОЛА ЧИЧОВСКИ № 5
Търговия ремонт на автомобили лични вещи и стоки за домакинствотоЕТ 'МАРИЯ ДАМЯНОВА'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. БЕЛОМОРСКА № 25
Търговия ремонт на автомобили лични вещи и стоки за домакинството'ТАНДЕМА ДЖ' ООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА МАДАН ГР.МАДАН П.КОД 4900 УЛ. ЯВОР № 1
Търговия ремонт на автомобили лични вещи и стоки за домакинствотоЕТ 'ИВАН МАЧКЪРСКИ'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. КАЛИН КЕХАЯ № 7
Търговия ремонт на автомобили лични вещи и стоки за домакинството'РУМАЯ - 2000' ООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. БЕЛОМОРСКА № 24 А БЛ. ТК ВХ. А ЕТ. 1
Търговия ремонт на автомобили лични вещи и стоки за домакинството'ИВ-КОМЕТ' ООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. ВАСИЛ ДЕЧЕВ № 7
Търговия ремонт на автомобили лични вещи и стоки за домакинството'МАРИМЕКС' ООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. В.ГАДЖУРОВ № 5
Търговия ремонт на автомобили лични вещи и стоки за домакинството'СЛАВИНА' ЕООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА СМОЛЯН ГР.СМОЛЯН П.КОД 4700 УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ № 9
Търговия ремонт на автомобили лични вещи и стоки за домакинството'НИАГАРА-ФУНГИ - ИЛИЯ ИЛИЕВ' ЕООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. ХАН АСПАРУХ БЛ. СКИОР ВХ. А ЕТ. 4 АП. 20
Търговия ремонт на автомобили лични вещи и стоки за домакинството'АДИТОН' ООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. МУРДЖОВСКА № 1
Търговия ремонт на автомобили лични вещи и стоки за домакинството'ВАСИ' ООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. РОДОПИ № 5
Хотели и ресторанти'НИКИ - ЕООД' ЕООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. ЧЕРНАТИЦА № 20
Хотели и ресторанти'МАРКОНИ - ООД' ООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 К-Т ПАМПОРОВО К-С МАЛИНА
Хотели и ресторанти'ЛЪКИ 98' ЕООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. ВАСИЛ ДЕЧЕВ № 42
Хотели и ресторантиЕТ 'ВИКИ-СПОРТ - ВИКТОР ГЕОРГОВ'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. МРАМОР № 10
Хотели и ресторанти'ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС' ЕАДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 К.К. ПАМПОРОВО Х-Л МУРГАВЕЦ
Хотели и ресторанти'ЗОРА-МД' АДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА СМОЛЯН ГР.СМОЛЯН П.КОД 4700 УЛ. ПЪРВИ МАЙ № 29
Хотели и ресторанти'ЗДРАВЕЦ' ООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ № 4
Хотели и ресторанти'МДЧ' ЕООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. ШИНА АНДРЕЕВА № 33А
Хотели и ресторанти'ПОПОВ И СИЕ' ЕООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА СМОЛЯН ГР.СМОЛЯН П.КОД 4700 УЛ. ХАДЖИ ДИМИТЪР № 3
Хотели и ресторантиЕТ 'ЛИДИЯ ИНЖОВА'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА СМОЛЯН ГР.СМОЛЯН П.КОД 4700 УЛ. ПЕРЕЛИК № 8
Хотели и ресторанти'АНСИНЕТ' ЕООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. ХАН АСПАРУХ № 4
Хотели и ресторанти'СПАЙДЕР ГРУП' ООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 ХОТЕЛ ПРЕСПА
Здравеопазване и социални дейностиЕТ 'Д-Р ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА-КАЦАРОВА - АПМП ПО ДМ-ИП'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. ВАСИЛ ДЕЧЕВ № 81
Здравеопазване и социални дейностиЕТ 'ДЕНТА - ВАРЯ КАРАДЖОВА - АПМП ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-ИП'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. БЕЛОМОРСКА № 40
Здравеопазване и социални дейностиАНАСТАС СТЕФАНОВ ГЕРЗИЛОВОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. Ш. АНДРЕЕВА № 5
Здравеопазване и социални дейностиЕТ 'Д-Р ПЛАМЕН БЪРЗАШКИ - АПМПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-ИП'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. ХАН АСПАРУХ № 4
Здравеопазване и социални дейностиЕТ 'ИНА - Д-Р РАДОСТ ДУЕВА - АПМП ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-ИП'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. ЗОРНИЦА № 12
Здравеопазване и социални дейностиЕТ 'Д-Р ХРИСТИНА ТРИФОНОВА 5'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ С.ХВОЙНА П.КОД 4890
Строителство'ВЕНИД ПАМПОРОВО' ООДОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНА БУРГАС ГР.БУРГАС П.КОД 8000 Ж.К. СЛАВЕЙКОВ № 93
Строителство'БОНИ ЛИМИТЕД' ЕООДОБЛАСТ ВАРНА ОБЩИНА ВАРНА ГР.ВАРНА П.КОД 9000 УЛ. МУСАЛА № 2
СтроителствоЕТ 'ДОБРИ ХВОРЕВ'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА СМОЛЯН ГР.СМОЛЯН П.КОД 4700 УЛ. ПЕРЕЛИК № 21 ВХ. Б АП. 24
Строителство'ТАНДЕМ ИНВЕСТ' ООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. БРАТАН ШУКЕРОВ № 10
Строителство'КЛЕРСТРОЙ' ЕООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. ВАСИЛ ДЕЧЕВ № 59
Строителство'ГЕОСТАНДАРТ' ООДОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД ОБЩИНА СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ П.КОД 1504 УЛ. ПЕТРА № 6-8
Строителство'ИЛИТ' ЕООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 46
Транспорт складиране и съобщенияЕТ 'КТ-АСТРА - ГЕНКО ДОЙЧИНОВ'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. АНДОН ДЕЧЕВ № 8
Транспорт складиране и съобщения'АСТРА' ЕООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. АНДОН ДЕЧЕВ № 8
Транспорт складиране и съобщения'ИЛВАС' ЕООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. Д.ЧИЧОВСКИ № 25
Транспорт складиране и съобщения'КРАИС ТУР' ООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ № 4
Транспорт складиране и съобщения'ОРФЕЙ ТУРС' ООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 23
Транспорт складиране и съобщенияЕТ 'НИКИ - НИКОЛАЙ ХОМКОВ'ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. РОЖЕН № 2
Транспорт складиране и съобщения'ИХТЯРОВ' ЕООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. ЗДРАВЕЦ № 11
Транспорт складиране и съобщения'БАЛКАН БИЗНЕС' ООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. БЕЛОМОРСКА № 6
Транспорт складиране и съобщения'ТЕДИ' ЕООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. БЕЛОМОРСКА № 50
Транспорт складиране и съобщения'ПАМПОРОВО ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ' ООДОБЛАСТ ВАРНА ОБЩИНА ВАРНА ГР.ВАРНА П.КОД 9000 УЛ. АТАНАС ГЕОРГИЕВ № 6 ЕТ. 2 АП. 4
Операции с недвижими имоти и бизнесуслуги'ОРИОН - СПОРТ' АДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ГР.ЧЕПЕЛАРЕ П.КОД 4850 УЛ. ЧАЯ № 7
Операции с недвижими имоти и бизнесуслуги'ПЕРСЕНК-2000' АДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ С.ХВОЙНА П.КОД 4890 УЛ. КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА № 2
Операции с недвижими имоти и бизнесуслуги'СТЕСАР' ЕООДОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА СМОЛЯН ГР.СМОЛЯН П.КОД 4700 УЛ. ЧАН № 03 БЛ. 8 ВХ. Б ЕТ. 3 АП. 24