Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Прием на документи за кандидатстване по мярка 312 ,,Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” със срок от 08.09.2014 г. до 12.09.2014 г.

Предстоящ прием, 2014г. на документи за кандидатстване по Мярка 312,,Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” със срок от 08.09.2014г. до 12.09.2014г.

архив за период  19.03.2014 – 21.03.2014

архив за период  30.08.2013 – 29.11.2013

архив за период 20.06.2013 – 17.09.2013

архив за период 15.01.2013 – 15.04.2013

архив за период 15.06.2012 – 15.10.2012

Наредба № 29
Title : Наредба № 29
Size : 7 MB
указания декларация мин.помощи
Title : указания декларация мин.помощи
Size : 2 MB
декларация минимални помощи, нова
Title : декларация минимални помощи, нова
Size : 116 kB
Заповед по мярка 312
Title : Заповед по мярка 312
Size : 695 kB
Покана по мярка 312
Title : Покана по мярка 312
Size : 4 MB
Указания за попълване на декларация по ЗМПС
Title : Указания за попълване на декларация по ЗМПС
Size : 844 kB
Таблици Бизнес план мярка 312
Title : Таблици Бизнес план мярка 312
Size : 68 kB
Справка по чл.3 и чл.4 от ЗМПС
Title : Справка по чл.3 и чл.4 от ЗМПС
Size : 15 kB
Ръководство изпълнение на проекти по мярка 312
Title : Ръководство изпълнение на проекти по мярка 312
Size : 672 kB
Ръководство за подготовка на заявление и бизнес план по мярка 312
Title : Ръководство за подготовка на заявление и бизнес план по мярка 312
Size : 412 kB
Образец уведомление РИОСВ
Title : Образец уведомление РИОСВ
Size : 54 kB
Насоки за кандидатстване
Title : Насоки за кандидатстване
Size : 1 MB
Наредба 23, изм. и доп. ДВ бр.107 от 13.12.13г.
Title : Наредба 23, изм. и доп. ДВ бр.107 от 13.12.13г.
Size : 2 MB
Критерии за оценка по мярка 312
Title : Критерии за оценка по мярка 312
Size : 15 kB
Изисквания СМР на МИГ по мярка 312
Title : Изисквания СМР на МИГ по мярка 312
Size : 50 kB
Заявление по мярка 312
Title : Заявление по мярка 312
Size : 1 MB
Запитване за оферта 2а
Title : Запитване за оферта 2а
Size : 375 kB
Декларация функционална несамостоятелност‚
Title : Декларация функционална несамостоятелност‚
Size : 30 kB
Декларация по чл.3 и чл.4 от ЗМПС
Title : Декларация по чл.3 и чл.4 от ЗМПС
Size : 49 kB
Декларация обстоятелства
Title : Декларация обстоятелства
Size : 36 kB
Декларация липса на регистрация по ЗДДС
Title : Декларация липса на регистрация по ЗДДС
Size : 29 kB
Декларация липса на изкуствено създадени условия
Title : Декларация липса на изкуствено създадени условия
Size : 30 kB
Декларация за нередности
Title : Декларация за нередности
Size : 35 kB
Декларация двойно финансиране
Title : Декларация двойно финансиране
Size : 38 kB
Въпроси и отговори, мерки 311,312
Title : Въпроси и отговори, мерки 311,312
Size : 755 kB
Бизнес план, мярка 312
Title : Бизнес план, мярка 312
Size : 692 kB