Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Индикативен график за определяне на периода на прием на проектни предложения по мерките от СМР на МИГ,,Преспа“

Актуализирана индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения по Стратегия за ВОМР на МИГ “Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе за 2020 година
Title : Актуализирана индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения по Стратегия за ВОМР на МИГ “Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе за 2020 година
Size : 21 kB
ИГРП
Title : ИГРП
Size : 4 MB
ИГРП 2022
Title : ИГРП 2022
Size : 18 kB
Индикативна годишна работна програма за 2018 година
Title : Индикативна годишна работна програма за 2018 година
Size : 4 MB
ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ
Title : ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ "ПРЕСПА"- ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ ЗА 2017Г.
Size : 294 kB
Индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения по Стратегия за ВОМР на МИГ “Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе за 2019 година
Title : Индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения по Стратегия за ВОМР на МИГ “Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе за 2019 година
Size : 25 kB
Индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения по Стратегия за ВОМР на МИГ “Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе за 2020 година
Title : Индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения по Стратегия за ВОМР на МИГ “Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе за 2020 година
Size : 21 kB
Индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения по Стратегия за ВОМР на МИГ “Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе за 2021 година
Title : Индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения по Стратегия за ВОМР на МИГ “Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе за 2021 година
Size : 15 kB
ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ МИГ
Title : ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ МИГ"ПРЕСПА"-ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ ЗА 2018 Г. Актуализирана с решение на УС от 24.07.2018 г.
Size : 25 kB
ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ МИГ
Title : ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ МИГ"ПРЕСПА"-ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ ЗА 2018 Г. Актуализирана с Решение на Управителния съвет на СНЦ МИГ"Преспа"-общини Баните,Лъки и Чепеларе на заседание проведено на 28.03.2018г
Size : 25 kB
ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ МИГ
Title : ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ МИГ"ПРЕСПА"-ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ ЗА 2018- 2019 година Актуализирана с Решение на Управителния съвет на СНЦ МИГ"Преспа"-общини Баните,Лъки и Чепеларе на заседание проведено на 22.10.2018г
Size : 26 kB
ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ МИГ
Title : ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ МИГ"ПРЕСПА"-ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ ЗА 2019 година Актуализирана с Решение на Управителния съвет на СНЦ МИГ"Преспа"-общини Баните,Лъки и Чепеларе на заседание проведено на 19.12.2018 г.
Size : 26 kB