Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Новини  // Разглеждащи мнения в Новини

30 Jun Новини | Comments Off

Втори подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе

Втори подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе

Със Заповед № 03 – РД/1311 от 27.05.2020 г. на Изпълнителния директор на ДФЗ Васил Грудев бе одобрена проведената процедура BG06RDNP001-19.211 МИГ “Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. Със заповедта е разгледано и одобрено проектно предложение BG06RDNP001-19.211-0001 „Изграждане на мултифункционално публично пространство за туристическа рекреация и спортна профилактика в село […]

Прочетете повече ...

27 May Новини | Comments Off

Уведомително писмо

Уведомително писмо

Прочетете повече ...

27 May Новини | Comments Off

Уведомително писмо

Уведомително писмо

Прочетете повече ...

14 May Новини | Comments Off

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „Местна инициативна група „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе“ ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „Местна инициативна група „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе“ ЗА СВИКВАНЕ НА  ОБЩО СЪБРАНИЕ

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България до 14.06.2020година и На основание чл. 28, ал. 1 от Устава на сдружението, чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Решение на УС по протокол от 14.05.2020 г., Управителният съвет на МИГ „ПРЕСПА”, свиква заседание на Общо събрание на сдружение „Местна инициативна група „Преспа” – общини […]

Прочетете повече ...

07 May Новини | Comments Off

Първи подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе

Първи подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе

На 05.05.2020г., председателят на Управителен съвет на сдружение МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе-Ваня Куцева и Кмета на Община Лъки – инж. Валентин Симеонов, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG06RDNP001-19.091 МИГ „Преспа”– подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването ,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” с финансовата подкрепа на   Европейския   земеделски  […]

Прочетете повече ...