Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Новини  // Разглеждащи мнения в Новини

08 Jan Новини | Comments Off

П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПРЕСПА”– ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ”

П О К А Н А  ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ  “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПРЕСПА”– ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ”

На основание чл. 28, ал. 1 от Устава на сдружението, чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Решение на УС по протокол от 28.11.2019 г., Управителният съвет на МИГ „ПРЕСПА”, свиква Общо събрание на сдружение „Местна инициативна група „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе“, на 12.02.2020 г., от 09.00 часа в Заседателната зала на Община Чепеларе на ул. […]

Прочетете повече ...

20 Dec Новини | Comments Off

ОБЯВА За прием на проектни предложения По мярка 6.4.1- „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности ” от Стратегията за ВОМР на сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПРЕСПА – общини Баните, Лъки и Чепеларе, Финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ОБЯВА За прием на проектни предложения По мярка 6.4.1- „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности ”  от Стратегията за ВОМР на сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ПРЕСПА – общини Баните, Лъки и Чепеларе, Финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

На основание Решение на Управителния съвет на сдружение МИГ „Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе от заседание проведено на 15.05.2019г., чл. 62,т.4 от Наредба 22/14.12.2015г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на сдружение МИГ „Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПРЕСПА” – общини Баните, Лъки и Чепеларе Обявява процедура по прием на проектни предложения по подмярка […]

Прочетете повече ...

02 Dec Новини | Comments Off

ГРАФИК За датата и мястото на провеждане на информационни срещи, обучения и други мероприятия през месец декември 2019 г. НА СНЦ МИГ „ПРЕСПА”-ОБЩИНИ БАНИТЕ,ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ

ГРАФИК  За датата и мястото на провеждане на информационни срещи,  обучения и други мероприятия през месец декември 2019 г.  НА СНЦ МИГ „ПРЕСПА”-ОБЩИНИ БАНИТЕ,ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ

Прочетете повече ...

29 Nov Новини | Comments Off

Индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения по СВОМР на МИГ “Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе за 2020 година

Индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения по СВОМР  на МИГ “Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе за 2020 година

Прочетете повече ...

31 Oct Новини | Comments Off

Актуализирана Индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения по Стратегия за ВОМР на МИГ “Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе за 2019 година

Актуализирана Индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения по Стратегия за ВОМР на МИГ “Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе за 2019 година

Прочетете повече ...