Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Екип за управление

Председател на УС:

0885 39 78 79- Павлин Белчев

 

Изпълнителен директор:

0886797808 – Иванка Талева – офис гр. Чепеларе

Експерт по прилагане на стратегия за ВОМР, офис Баните:

0879618141 – Соня Ружинова – офис с. Баните

Експерт по прилагане на стратегия за ВОМР, офис Лъки:

 

Адрес:

Сдружение „Местна инициативна група Преспа – общини Баните, Лъки и Чепеларе”

Гр. Чепеларе, ПК 4850, област Смолян

Ул. „Йордан Данчев” №1