Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Стратегия за местно развитие

СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Стратегията за местно развитие на СНЦ МИГ,,Преспа”-общини Баните, Лъки и Чепеларе с нанесени изменения съгласно допълнителни споразумения към Договор РД50-138/13.10.2011г. за предоставяне на финансова помощ по мярка ,,Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка ,,Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за МИГ, прилагащи стратегии за местно развитие” от ПРСР 2007-2013г. може да изтеглите от тук: