Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Общо събрание

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН (ОБЩО СЪБРАНИЕ) НА СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА” Преспа -общини Баните, Лъки и Чепеларе”, актуализиран с решение на Общо събрание, проведено на 10.06.2022 г.

Download (DOCX, 24KB)

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН (ОБЩО СЪБРАНИЕ) НА СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
Преспа -общини Баните, Лъки и Чепеларе, съгласно изискванията на чл.24, ал. 1, т.10 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г., актуализиран с решение на Общо събрание проведено на 24.02.2021 г.

Download (XLSX, 25KB)


 

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН (Общо събрание)

Преспа -общини Баните, Лъки и Чепеларе, съгласно изискванията на чл.24, ал. 1, т.10 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г., актуализиран с решение на Общо събрание проведено на 11.05.2018 г.

Download (XLSX, 25KB)


СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН (ОБЩО СЪБРАНИЕ) НА СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА Преспа -общини Баните, Лъки и Чепеларе, актуализиран с решение на Общо събрание, проведено на 19.05.2016 г

 

Download (PDF, 124KB)

 СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН (ОБЩО СЪБРАНИЕ) НА СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА Преспа -общини Баните, Лъки и Чепеларе, актуализиран с решение на Общо събрание, проведено на 24.08.2015 г

Download (PDF, 318KB)

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН (ОБЩО СЪБРАНИЕ) НА
СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
Преспа -общини Баните, Лъки и Чепеларе, съгласно изискванията на
чл.24, ал. 1, т.10 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г., актуализиран с
решение на Общо събрание проведено на 11.05.2018 г.

Download (DOC, 743KB)