Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Устав

УСТАВ

за устройството и дейността на
Сдружение “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПРЕСПА”– ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ”
С промени, приети на общо събрание на сдружението, проведено на 09.04.2010 г.

Навсякъде в настоящия устав МЗП (Министерство на земеделието и продоволствията) се заменя с МЗХ (Министерство за земеделието и храните), а Европейски селскостопански фонд за развитие на селските райони се заменя с Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Настоящият устав урежда основните устройствени правила на сдружението, организацията на неговата дейност, правата, задълженията, отговорностите на неговите членове и на органите на управление при осъществяването на обществено полезна дейност.

Сдружението се учредява в резултат на проведени пет срещи между представители на местната власт, бизнеса и на гражданското общество, с цел подготовка на местните общности за устойчиво развитие на общините Баните, Лъки и Чепеларе чрез усвояване на средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Финансовите средства от този фонд се управляват “отдолу-нагоре” спрямо местните нужди и инициативите на местните хора, следвайки принципите на Общата селскостопанска политика на ЕС. Философията на подхода ЛИДЕР е да дава на местните общности власт и финансови възможности да развиват своите собствени селски райони.

пълния устав може да прочетете тук:

Устав 10.06.2022

УСТАВ
Title : УСТАВ
Size : 398 kB
УСТАВ 05.04.2016
Title : УСТАВ 05.04.2016
Size : 299 kB