Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Управителен съвет

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН (УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ) НА СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПРЕСПА”-ОБЩИНИ БАНИТЕ,ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ,

актуализиран с решение на Общо събрание, проведено на 10.06.2022 г.

Download (DOCX, 17KB)