Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия” – Прием от 19.03.2014г. до 21.03.2014г

Предстоящ прием, 2014г. на документи за кандидатстване по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия” от 19.03.2014г. до 21.03.2014г

архив за период  30.08.2013 – 29.11.2013

архив за период 20.06.2013 – 17.09.2013

архив за период 15.01.2013 – 15.04.2013

архив за период 15.06.2012 – 15.10.2012

бизнес план, 312
Title : бизнес план, 312
Caption :
Size : 692 kB
въпроси и отговори, мерки 311,312
Title : въпроси и отговори, мерки 311,312
Caption :
Size : 755 kB
декларация двойно финансиране
Title : декларация двойно финансиране
Caption :
Size : 38 kB
декларация за нередности
Title : декларация за нередности
Caption :
Size : 35 kB
декларация липса на изкуствено създадени условия
Title : декларация липса на изкуствено създадени условия
Caption :
Size : 30 kB
декларация липса на регистрация по ЗДДС
Title : декларация липса на регистрация по ЗДДС
Caption :
Size : 29 kB
декларация минимална помощ
Title : декларация минимална помощ
Caption :
Size : 355 kB
декларация обстоятелства
Title : декларация обстоятелства
Caption :
Size : 36 kB
декларация по чл.3 и чл.4 от ЗМПС
Title : декларация по чл.3 и чл.4 от ЗМПС
Caption :
Size : 49 kB
декларация функционална несамостоятелност‚
Title : декларация функционална несамостоятелност‚
Caption :
Size : 30 kB
Запитване за оферта 2а
Title : Запитване за оферта 2а
Caption :
Size : 375 kB
Заповед по мярка 312
Title : Заповед по мярка 312
Caption :
Size : 153 kB
заявление 312
Title : заявление 312
Caption :
Size : 1 MB
изисквания СМР на МИГ,312
Title : изисквания СМР на МИГ,312
Caption :
Size : 50 kB
критерии за оценка 312
Title : критерии за оценка 312
Caption :
Size : 15 kB
Наредба 23 нова
Title : Наредба 23 нова
Caption :
Size : 805 kB
наредба 29 мярка 312, 2013
Title : наредба 29 мярка 312, 2013
Caption :
Size : 3 MB
насоки за кандидатстване
Title : насоки за кандидатстване
Caption :
Size : 1 MB
образец уведомление РИОСВ
Title : образец уведомление РИОСВ
Caption :
Size : 54 kB
Покана по мярка 312
Title : Покана по мярка 312
Caption :
Size : 833 kB
ръководство за подготовка на заявление и бизнес план по 312
Title : ръководство за подготовка на заявление и бизнес план по 312
Caption :
Size : 412 kB
ръководство изпълнение на проекти по 312
Title : ръководство изпълнение на проекти по 312
Caption :
Size : 672 kB
Справка по чл.3 и чл.4 от ЗМПС
Title : Справка по чл.3 и чл.4 от ЗМПС
Caption :
Size : 15 kB
Таблици Бизнес план мярка 312
Title : Таблици Бизнес план мярка 312
Caption :
Size : 70 kB
Указания за попълване на декларация по ЗМПС
Title : Указания за попълване на декларация по ЗМПС
Caption :
Size : 844 kB