Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия” – Прием от 30.08.2013 г. до 29.11.2013 г

Документи по  Мярка 312

архив за период 15.01.2013 – 15.04.2013

архив за период 15.06.2012 – 15.10.2012

Прием от  30.08.2013г. до 29.11.2013г

Бизнес план 312
Title : Бизнес план 312
Size : 692 kB
Въпроси и отговори 311, 312
Title : Въпроси и отговори 311, 312
Size : 755 kB
Декларация двойно финансиране
Title : Декларация двойно финансиране
Size : 38 kB
Декларация за минимална помощ 312, нова
Title : Декларация за минимална помощ 312, нова
Size : 355 kB
Декларация за нередности
Title : Декларация за нередности
Size : 35 kB
Декларация липса на изкуствено създадени условия
Title : Декларация липса на изкуствено създадени условия
Size : 30 kB
Декларация липса на регистрация по ЗДДС
Title : Декларация липса на регистрация по ЗДДС
Size : 29 kB
Декларация обстоятелства
Title : Декларация обстоятелства
Size : 36 kB
Декларация функционална несамостоятелност
Title : Декларация функционална несамостоятелност
Size : 30 kB
Декларация чл.3 и чл.4 от ЗМПС
Title : Декларация чл.3 и чл.4 от ЗМПС
Size : 49 kB
Запитване за оферта, образец
Title : Запитване за оферта, образец
Size : 33 kB
Заповед 312
Title : Заповед 312
Size : 289 kB
Заявление мярка 312, нова
Title : Заявление мярка 312, нова
Size : 1 MB
Критерии за оценка мярка 312
Title : Критерии за оценка мярка 312
Size : 15 kB
Наредба №29 август 2013 - АКТУАЛНА
Title : Наредба №29 август 2013 - АКТУАЛНА
Size : 3 MB
Образец уведомление РИОСВ
Title : Образец уведомление РИОСВ
Size : 54 kB
Покана 312
Title : Покана 312
Size : 4 MB
Ръководство за подготовка на заявление и бизнес план по 312
Title : Ръководство за подготовка на заявление и бизнес план по 312
Size : 412 kB
Справка по чл.3 и чл.4 от ЗМПС
Title : Справка по чл.3 и чл.4 от ЗМПС
Size : 15 kB
Таблици бизнес план
Title : Таблици бизнес план
Size : 68 kB
Указания за попълване на декларация по ЗМПС
Title : Указания за попълване на декларация по ЗМПС
Size : 844 kB