Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Приемът на проектни предложения по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” е удължен до 18.04.2023 година

30 Mar 2023 Новини | Comments Off
Приемът на проектни предложения по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” е удължен до 18.04.2023 година

Цялата налична информация за условията за кандидатстване и за изпълнение,както и приложенията към тях може да намерите на следния линк  https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/0fbcf7e4-6ea8-4300-8b90-2398e581f878