Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Slide
Slide
Slide
Slide

За нас

През 2007г. с подкрепата на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество се реализира проект „ Подготовка на територията на общините Чепеларе, Баните и Лъки за работа по ПРСР (2007-2013)” съвместно с Фондация за реформа в местното самоуправеление.
04 Oct 2019 Новини | Comments Off

МИГ “Преспа”- общини Баните,Лъки и Чепеларе обявява ВТОРИ прием по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”.

МИГ “Преспа”- общини Баните,Лъки и Чепеларе обявява ВТОРИ прием по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”.

За повече информация натиснете  тук  и към този линк http://www.migprespa.com/?page_id=3569 . Област за прикачени файлове

Прочетете повече ...

12 Sep 2019 Новини | Comments Off

ОБЯВА За прием на проектни предложения По мярка 4.1.2 – „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства ”

ОБЯВА За прием на проектни предложения По мярка 4.1.2 – „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична        подпрограма за развитие на малки стопанства ”

от Стратегията за ВОМР на сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПРЕСПА – общини Баните, Лъки и Чепеларе, Финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони   На основание Решение на Управителния съвет на сдружение МИГ „Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе от заседание проведено на 15.05.2019, чл. 62,т.4 […]

Прочетете повече ...

30 Aug 2019 Новини | Comments Off

Актуализирана Индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения по Стратегия за ВОМР на МИГ “Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе за 2019 година

Актуализирана Индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения по Стратегия за ВОМР на МИГ “Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе за 2019 година

Прочетете повече ...

30 Aug 2019 Новини | Comments Off

ОБЯВА За удължаване на краен срок

ОБЯВА За удължаване на краен срок

За прием на проектни предложения По мярка 7.5 – „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ” от Стратегията за ВОМР на сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПРЕСПА – общини Баните, Лъки и Чепеларе, Финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони  На […]

Прочетете повече ...

15 Jul 2019 Новини | Comments Off

ОБЯВА

ОБЯВА

За прием на проектни предложения по мярка 7.5- „ Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура     от Стратегията за ВОМР на сдружение МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПРЕСПА – общини Баните, Лъки и Чепеларе, Финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони На основание Решение на Управителния […]

Прочетете повече ...