Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Slide
Slide
Slide
Slide

За нас

През 2007г. с подкрепата на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество се реализира проект „ Подготовка на територията на общините Чепеларе, Баните и Лъки за работа по ПРСР (2007-2013)” съвместно с Фондация за реформа в местното самоуправеление.
02 Dec 2019 Обществено обсъждане | Comments Off

OБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА  6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ МЯРКА 6 „РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

OБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА  6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ МЯРКА 6 „РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

СНЦ „МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе“ представя за обсъждане актуализирани Насоки и образци на документи за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения към Стратегията ВОМР по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. […]

Прочетете повече ...

02 Dec 2019 Новини | Comments Off

ГРАФИК За датата и мястото на провеждане на информационни срещи, обучения и други мероприятия през месец декември 2019 г. НА СНЦ МИГ „ПРЕСПА”-ОБЩИНИ БАНИТЕ,ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ

ГРАФИК  За датата и мястото на провеждане на информационни срещи,  обучения и други мероприятия през месец декември 2019 г.  НА СНЦ МИГ „ПРЕСПА”-ОБЩИНИ БАНИТЕ,ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ

Прочетете повече ...

29 Nov 2019 Новини | Comments Off

Индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения по СВОМР на МИГ “Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе за 2020 година

Индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения по СВОМР  на МИГ “Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе за 2020 година

Прочетете повече ...

31 Oct 2019 Новини | Comments Off

Актуализирана Индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения по Стратегия за ВОМР на МИГ “Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе за 2019 година

Актуализирана Индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения по Стратегия за ВОМР на МИГ “Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе за 2019 година

Прочетете повече ...

04 Oct 2019 Новини | Comments Off

МИГ “Преспа”- общини Баните,Лъки и Чепеларе обявява ВТОРИ прием по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”.

МИГ “Преспа”- общини Баните,Лъки и Чепеларе обявява ВТОРИ прием по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”.

За повече информация натиснете  тук  и към този линк http://www.migprespa.com/?page_id=3569 . Област за прикачени файлове

Прочетете повече ...