Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Slide
Slide
Slide
Slide

За нас

През 2007г. с подкрепата на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество се реализира проект „ Подготовка на територията на общините Чепеларе, Баните и Лъки за работа по ПРСР (2007-2013)” съвместно с Фондация за реформа в местното самоуправеление.
16 Jun 2023 Новини | Comments Off

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,   Във връзка с  изпълнение на административен договор № РД 50-89/ 24.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските […]

Прочетете повече ...

18 May 2023 Новини | Comments Off

ДФЗ публикува Указания за индексиране на разходите по проекти по ПРСР 2014-2020 г. заради инфлацията

ДФЗ публикува Указания за индексиране на разходите по проекти по ПРСР 2014-2020 г. заради инфлацията

новината може да намерите тук. https://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/dfz_ukazania_PRSR/

Прочетете повече ...

02 May 2023 Новини | Comments Off

Прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

Прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

Цялата налична информация за условията за кандидатстване и за изпълнение,както и приложенията към тях може да намерите на следния линк https://eumis2020.government.bg/bg/s/5f786d6b-c0aa-4d96-aa29-6cfa458d99fb/Procedure/Info/9279b9d1-d48e-4ee6-a70b-cad18fcff8b8

Прочетете повече ...

05 Apr 2023 Новини | Comments Off

Подписан Административен договор за дейности по изготвяне на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе за програмен период 2023-2027 година

Подписан Административен договор за дейности по изготвяне на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе за програмен период 2023-2027 година

На 24.03.2023 година e подписан Административен договор РД 50-89/24.03.2023 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.610 – Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. между […]

Прочетете повече ...

30 Mar 2023 Новини | Comments Off

Приемът на проектни предложения по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” е удължен до 18.04.2023 година

Приемът на проектни предложения по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” е удължен до 18.04.2023 година

Цялата налична информация за условията за кандидатстване и за изпълнение,както и приложенията към тях може да намерите на следния линк  https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/0fbcf7e4-6ea8-4300-8b90-2398e581f878

Прочетете повече ...