Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Slide
Slide

За нас

През 2007г. с подкрепата на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество се реализира проект „ Подготовка на територията на общините Чепеларе, Баните и Лъки за работа по ПРСР (2007-2013)” съвместно с Фондация за реформа в местното самоуправеление.

Добре дошли в страницата на МИГ ПРЕСПА

След публикуване на покана за кандидатстване по мярка 431-2, кметовете на трите общини проведоха среща и взеха решение да се кандидатства по условията на мярка 431-2. Съгласно посочените в наредба № 14 стъпки, на 29.07.2008г. бе проведена среща с представители на местната власт, бизнес и НПО от общини Баните, Лъки и Чепеларе за определяне на партньорите. Бяха определени кандидатстващата организация Община Чепеларе и представителите на НПО-Сдружение Местен съвет по туризъм-Лъки и бизнеса „Родопи-плодове и гъби” ООД. Избраните организации се ползват с доверие и са готови активно да работят за постигане на общите цели.

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ „ПРЕСПА“ 2014 – 2020 Г. БЕШЕ ОДОБРЕНА!

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ „ПРЕСПА“ 2014 – 2020 Г. БЕШЕ ОДОБРЕНА!

Екипът на МИГ “Преспа” съобщава на всички жители на общини Баните, Лъки и Чепеларе и на всички интересуващи се от инвестиции в тези райони, че със Заповед на Министерството на земеделието и храните РД 09-636/31.08.2016 г. е одобрена Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) за новия период на Програма за развитие на селските […]

Прочетете повече ...

МИГ “Преспа” разработи Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за територията на общините Баните, Лъки и Чепеларе

МИГ “Преспа” разработи Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за територията на общините Баните, Лъки и Чепеларе

МИГ „ПРЕСПА“ изпълни проект по Договор № РД50-205/07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020 г. В рамките на проекта бе разработена Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за територията на трите общини. За […]

Прочетете повече ...

РЕШЕНИЕ № СМ-04-ЕО/2016 Г. ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

РЕШЕНИЕ № СМ-04-ЕО/2016 Г. ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, е издадено РЕШЕНИЕ № СМ-04-ЕО/2016 Г. ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА да не се извършва екологична оценка на “Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ “Преспа” – общини […]

Прочетете повече ...