Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Slide
Slide
Slide
Slide

За нас

През 2007г. с подкрепата на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество се реализира проект „ Подготовка на територията на общините Чепеларе, Баните и Лъки за работа по ПРСР (2007-2013)” съвместно с Фондация за реформа в местното самоуправеление.

Добре дошли в страницата на МИГ ПРЕСПА

След публикуване на покана за кандидатстване по мярка 431-2, кметовете на трите общини проведоха среща и взеха решение да се кандидатства по условията на мярка 431-2. Съгласно посочените в наредба № 14 стъпки, на 29.07.2008г. бе проведена среща с представители на местната власт, бизнес и НПО от общини Баните, Лъки и Чепеларе за определяне на партньорите. Бяха определени кандидатстващата организация Община Чепеларе и представителите на НПО-Сдружение Местен съвет по туризъм-Лъки и бизнеса „Родопи-плодове и гъби” ООД. Избраните организации се ползват с доверие и са готови активно да работят за постигане на общите цели.

24 Dec 2016 Новини | Comments Off

Какво се случи през декември 2016 година?

Какво се случи през декември 2016 година?

На  15.12.2016 год. в с.Баните, хотел „Родопа” от 10,30 часа и на 16.12.2016 год. в с.Давидково, читалище „Зора” от 10,30 часа се проведоха планираните информационни срещи във община Баните. На  20.12.2016 год в гр.Чепеларе, хотел „Савов”от 10.30 часа и на 21.12.2016 год. в с.Орехово, къща за гости  „Телесфор” от 10,30 часа бяха проведени информационните срещи […]

Прочетете повече ...

12 Dec 2016 Новини | Comments Off

ПОКАНА За общо събрание на Сдружение “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПРЕСПА”– ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ”

ПОКАНА  За общо събрание на  Сдружение  “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПРЕСПА”– ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ”

На основание, чл.28 ал. 1 от Устава на сдружението и Решение на УС от 25.11.2016 г. свиквам общо събрание на сдружението на 20.01.2017 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Чепеларе на ул. „Беломорска“ 44Б при следния дневен ред: 1.Регистрация на присъстващите, избор на председател, секретар и преброител на ОС . 2. Приемане […]

Прочетете повече ...

02 Dec 2016 Новини | Comments Off

ПОКАНА

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Във връзка с  изпълнение на договор № РД 50-144 / 21.10.2016г.  каним представителите на местния бизнес, земеделски производители, неправителствени организации, читалища, представители на общини Баните, Лъки и Чепеларе и всички други заинтересовани страни на информационни срещи за популяризиране на Стратегия за ВОМР на МИГ ”Преспа”, които ще се проведат както следва: […]

Прочетете повече ...