Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Slide
Slide

За нас

През 2007г. с подкрепата на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество се реализира проект „ Подготовка на територията на общините Чепеларе, Баните и Лъки за работа по ПРСР (2007-2013)” съвместно с Фондация за реформа в местното самоуправеление.

Добре дошли в страницата на МИГ ПРЕСПА

След публикуване на покана за кандидатстване по мярка 431-2, кметовете на трите общини проведоха среща и взеха решение да се кандидатства по условията на мярка 431-2. Съгласно посочените в наредба № 14 стъпки, на 29.07.2008г. бе проведена среща с представители на местната власт, бизнес и НПО от общини Баните, Лъки и Чепеларе за определяне на партньорите. Бяха определени кандидатстващата организация Община Чепеларе и представителите на НПО-Сдружение Местен съвет по туризъм-Лъки и бизнеса „Родопи-плодове и гъби” ООД. Избраните организации се ползват с доверие и са готови активно да работят за постигане на общите цели.

ПОКАНА

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Във връзка с  изпълнение на договор № РД 50-144 / 21.10.2016г.  каним представителите на местния бизнес, земеделски производители, неправителствени организации, читалища, представители на общини Баните, Лъки и Чепеларе и всички други заинтересовани страни на информационни срещи за популяризиране на Стратегия за ВОМР на МИГ ”Преспа”, които ще се проведат както следва: […]

Прочетете повече ...

Съобщение

Съобщение

На 21.10.2016 г. между Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони на Министерство на земеделието и храните и Сдружение „Местна инициативна група „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе” е подписано Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-144/21.10.2016г. за прилагане на подмярка 19.2 „ Прилагане на […]

Прочетете повече ...

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ „ПРЕСПА“ 2014 – 2020 Г. БЕШЕ ОДОБРЕНА!

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ „ПРЕСПА“ 2014 – 2020 Г. БЕШЕ ОДОБРЕНА!

Екипът на МИГ “Преспа” съобщава на всички жители на общини Баните, Лъки и Чепеларе и на всички интересуващи се от инвестиции в тези райони, че със Заповед на Министерството на земеделието и храните РД 09-636/31.08.2016 г. е одобрена Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) за новия период на Програма за развитие на селските […]

Прочетете повече ...