Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Трети прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.689 по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

10 Oct 2023 Новини | Comments Off
Трети прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.689  по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

На основание Решение на Управителния съвет на сдружение МИГ „Преспа”-общини Баните, Лъки и Чепеларе от заседание проведено на 19.09.2023г., чл. 62, т.4 от Наредба 22/14.12.2015г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на сдружение МИГ „Преспа”-общини Баните, Лъки и Чепеларе

 

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПРЕСПА” – общини Баните, Лъки и Чепеларе

 

     Обявява процедура по прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1

Download (DOCX, 116KB)