Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Slide
Slide
Slide
Slide

За нас

През 2007г. с подкрепата на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество се реализира проект „ Подготовка на територията на общините Чепеларе, Баните и Лъки за работа по ПРСР (2007-2013)” съвместно с Фондация за реформа в местното самоуправеление.

Добре дошли в страницата на МИГ ПРЕСПА

След публикуване на покана за кандидатстване по мярка 431-2, кметовете на трите общини проведоха среща и взеха решение да се кандидатства по условията на мярка 431-2. Съгласно посочените в наредба № 14 стъпки, на 29.07.2008г. бе проведена среща с представители на местната власт, бизнес и НПО от общини Баните, Лъки и Чепеларе за определяне на партньорите. Бяха определени кандидатстващата организация Община Чепеларе и представителите на НПО-Сдружение Местен съвет по туризъм-Лъки и бизнеса „Родопи-плодове и гъби” ООД. Избраните организации се ползват с доверие и са готови активно да работят за постигане на общите цели.

18 May 2022 Новини | Comments Off

НОВО КЛАСИРАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА Номер: BG06RDNP001-19.206 на МИГ “Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе – мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

НОВО КЛАСИРАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА  Номер: BG06RDNP001-19.206 на  МИГ “Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе – мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

На 16.05.2022 година е получено писмо за оттегляне на проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.206 на  МИГ “Преспа”-общини Баните,Лъки и Чепеларе – мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”. Направено е ново класиране на проектните предложения преминали етап на оценка за административно съответствие и допустимост. Резултатите са публикувани на 17.05.2022 година. Прилагаме списък на одобрените проектни […]

Прочетете повече ...

09 May 2022 Новини | Comments Off

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „Местна инициативна група „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе“ ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „Местна инициативна група „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе“ ЗА СВИКВАНЕ НА  ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание чл. 28, ал. 1 от Устава на сдружението, чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Решение на УС по протокол от 28.04.2022г., Управителният съвет  свиква заседание на Общо събрание на сдружение „Местна инициативна група „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе“, на 10.06.2022 г., от 09.30 часа в залата на НЧ „Родопска искра 1880“ в гр.Чепеларе, ул. […]

Прочетете повече ...

29 Mar 2022 Новини | Comments Off

Удължен краен срок за прием на проектни предложения

Удължен краен срок за  прием на проектни предложения

По мярка 8.6- „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” С решение на Управителен съвет на МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе е направена следната промяна: От:  Краен срок за подаване на проектни предложения: 23:59 часа на 30.03.2022 година На:  Краен срок за подаване на проектни предложения: 23:59 часа на 30.05.2022 […]

Прочетете повече ...