Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Мярка 322 „Обновяване и развитие на селата” от 20.09.2012 – 18.12.2012

Документи по първи прием 13.01.2012 год. до 17.04.2012.

Документи по втори прием от  20.09.2012 год. до 18.12.2012 год.

Декларация ЗМСП
Title : Декларация ЗМСП
Caption :
Size : 62 kB
Заповед 38 за изменение на Заповед 35/03.09.2012 г.
Title : Заповед 38 за изменение на Заповед 35/03.09.2012 г.
Caption :
Size : 413 kB
Заповед по мярка 322
Title : Заповед по мярка 322
Caption : мярка 322
Size : 1 MB
Заявление за подпомагане по мярка 322
Title : Заявление за подпомагане по мярка 322
Caption : мярка 322
Size : 479 kB
Критерий по мярка 322
Title : Критерий по мярка 322
Caption : мярка 322
Size : 15 kB
Наръчник за кандидатстване към СМР на МИГ Преспа
Title : Наръчник за кандидатстване към СМР на МИГ Преспа
Caption :
Size : 1 MB
Покана по мярка 322 - нова
Title : Покана по мярка 322 - нова
Caption : мярка 322
Size : 1 MB
Покана по мярка 322 - стара
Title : Покана по мярка 322 - стара
Caption : мярка 322
Size : 203 kB