Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от 20.09.2012 год. до 18.12.2012 год

Документи по първи прием от 13.01.2012 год. до 17.04.2012 год.

Документи по втори прием от  20.09.2012 год. до 18.12.2012 год.

Декларация ЗМСП
Title : Декларация ЗМСП
Caption :
Size : 62 kB
Заповед по мярка 313
Title : Заповед по мярка 313
Caption : мярка 313
Size : 1 MB
Заявление по мярка 313 2012
Title : Заявление по мярка 313 2012
Caption : мярка 313
Size : 596 kB
Критерии за оценка по мярка 313
Title : Критерии за оценка по мярка 313
Caption : мярка 313
Size : 14 kB
Наредба 32 от 12.09.2008 г. по мярка 313 нова - 2012г.
Title : Наредба 32 от 12.09.2008 г. по мярка 313 нова - 2012г.
Caption : мярка 313
Size : 857 kB
Наръчник за кандидатстване към СМР на МИГ Преспа
Title : Наръчник за кандидатстване към СМР на МИГ Преспа
Caption :
Size : 1 MB
Покана по мярка 313 - нова
Title : Покана по мярка 313 - нова
Caption : мярка 313
Size : 1 MB
Покана по мярка 313 - стара
Title : Покана по мярка 313 - стара
Caption : мярка 313
Size : 711 kB