Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от 15.06.2012 – 15.10.2012

Документи по  Мярка 226 от 15.06.2012 – 15.10.2012

Декларация по чл.4а от Закона за малкиоте и средните предприятия
Title : Декларация по чл.4а от Закона за малкиоте и средните предприятия
Caption : мярка 226
Size : 42 kB
Заповед по мярка 226
Title : Заповед по мярка 226
Caption : мярка 226
Size : 931 kB
Заявление по мярка 226 МИГ
Title : Заявление по мярка 226 МИГ
Caption : мярка 226
Size : 1 002
Критерии за оценка мярка 226
Title : Критерии за оценка мярка 226
Caption : мярка 226
Size : 14 kB
НАРЕДБА 20 0Т 07.07.2008 ГОД ЗА МЯРКА 226
Title : НАРЕДБА 20 0Т 07.07.2008 ГОД ЗА МЯРКА 226
Caption : мярка 226
Size : 178 kB
Насоки за кандидатстване по мярка 226
Title : Насоки за кандидатстване по мярка 226
Caption : мярка 226
Size : 1 MB
ПОКАНА по мярка 226
Title : ПОКАНА по мярка 226
Caption : мярка 226
Size : 398 kB
Покана с удължен прием по мярка 226
Title : Покана с удължен прием по мярка 226
Caption :
Size : 394 kB
Указания по мярка 226
Title : Указания по мярка 226
Caption : мярка 226
Size : 434 kB