Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ

16 Jun 2023 Новини | Comments Off
ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с  изпълнение на административен договор № РД 50-89/ 24.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година, Ви каним да участвате в организирани информационни събития/срещи, конференция и обучения за местни заинтересовани страни/ на територията на трите общини-община Баните, община Лъки и община Чепеларе, за популяризиране процеса на разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2023-2027 година:

 

Еднодневна конференция:

20.06.2023г. в град Чепеларе, залата на общинска администрация град Чепеларе от 11:00 часа

 

Еднодневни информационни срещи:

20.06.2023г. в село Хвойна-административна сграда на кметство в село Хвойна, община Чепеларе от 10:00 часа

21.06.2023г. в село Баните, общинска администрация село Баните и в село Давидково, административна сграда на кметството в село Давидково, община Баните от 10:00 часа

22.06.2023г. в град Лъки, общинска администрация град Лъки и в село Борово, административна сграда на кметството в село Борово, община Лъки от 10:00 часа

 

Еднодневни обучения:

23.06.2023г. в село Баните, залата на общинска администрация село Баните и град Лъки, залата на общинска администрация град Лъки. Начален час на обученията 10:00 часа.