Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

21 Dec 2022 Новини | Comments Off
ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

На основание Решение на Управителния съвет от заседание проведено на 09.11.2022 г., МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПРЕСПА” – общини Баните, Лъки и Чепеларе обявява процедура по прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1

Цялата налична документация относно условия и документи за кандидатстване  и условия и документи за изпълнение са налични на следния линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/9279b9d1-d48e-4ee6-a70b-cad18fcff8b8