Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Удължен краен срок за прием на проектни предложения

29 Mar 2022 Новини | Comments Off
Удължен краен срок за  прием на проектни предложения

По мярка 8.6- „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”

С решение на Управителен съвет на МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе е направена следната промяна:

От:  Краен срок за подаване на проектни предложения: 23:59 часа на 30.03.2022 година

На:  Краен срок за подаване на проектни предложения: 23:59 часа на 30.05.2022 година