Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ПЪРВИ ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ КЪМ СВОМР НА МИГ ПРЕСПА-ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ

07 Oct 2021 Новини | Comments Off
ПЪРВИ ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ КЪМ СВОМР НА МИГ ПРЕСПА-ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ

На 29.06.2020 година бе подписан административния договор по подярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ с кандидат Община Баните и наименование на проектно предложение „Изграждане на мултифункционално публично пространство за туристическа рекреация и спортна профилактика в село Баните, област Смолян“.

Общият размер на одобрените разходи и безвъзмездната финансова помощ е в размер на 47 293,00 лв. По проектното предложение е изградено мултифункционално публично пространство за туристическа рекреация и спортна профилактика в село Баните, област Смолян. Доставени и монтирани са уреди за спортна профилактика на открито-два броя. Единият е комбиниран уред 6 в 1-двоен ски тренажор-велоаргометър-степер-уред за разтягане на краката-въртящ диск,подходящ за кардиотренировка на 6 човека едновременно, а другият е мултифункционален уред с щведска стена, прав лост, двоен лост, троен лост, мултифункционален лост, лост сфери. Подменена е и съществуващата настилка с ударопоглъщаща такава, монтиран е парапет, както и пейки и кошчета. Изработени, доставени и монтирани са информационни билборди и табели.

Предстои внасяне на заявка за окончателно плащане.

Пожелаваме на жителите и гостите на Община Баните със здраве да ползват новата си придобивка!