Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „Местна инициативна група „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе“ ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

14 Apr 2020 Новини | Comments Off
ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „Местна инициативна група „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе“ ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание чл. 28, ал. 1 от Устава на сдружението, чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Решение на УС по протокол от 10.04.2020 г., Управителният съвет на МИГ „ПРЕСПА”, свиква Общо събрание на сдружение „Местна инициативна група „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе“, на 15.05.2020 г., от 09.00 часа в Заседателната зала на Община Чепеларе на ул. „Беломорска“ 44Б, при следния дневен ред:

 

  1. Регистрация на присъстващите, избор на председател, секретар  и преброител на ОС.
  2. Освобождаване членовете на УС и избор на нов УС.
  3. Освобождаване членовете на КС и избор на нов КС.
  4. Други

 

При липса на кворум, на основание чл. 28 от Устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 10.00 часа, независимо от броя на присъстващите.

Управителен съвет

 

на Сдружение Местна инициативна група „Преспа“ –

общини Баните, Лъки и Чепеларе